ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ ไม่มีค่าดำเนินการ

สามารถผ่อนชำระ

สามารถผ่อนชำระแบบธนาคารได้

ดอกเบี้ยต่ำ 3%

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (3% ต่อเดือน)

ไม่ใช้หลักทรัพย์

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

อนุมัติไว

อนุมัติไวภายใน 5-7 วันทำการ (หลังจากเอกสารและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน)

เลือกแบบชำระได้

เลือกแบบชำระได้ ราย 15 วัน รายเดือน ตรงตามความต้องการลูกค้า

แนะนำผลิตภัณฑ์

เป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อน 6 เดือน โดยสามารถผ่อนชำระได้ 3 แบบ คือ ราย 7 วัน, ราย 15 วัน และ รายเดือน ดังนี้

4 ขั้นตอนการขอสินเชื่อง่ายๆ

1

เตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

2

ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อ

กรอกแบบฟอร์มคำขอสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่ หรือที่สาขา พร้อมยื่นเอกสาร

3

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และแจ้งผลอนุมัติภายใน 5-7 วัน

4

นัดรับเงิน

นัดวันทำสัญญา และนัดวันรับเงิน

เอกสารผู้ขอสินเชื่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร อัพเดทการใช้งานครั้งล่าสุดไม่เกินหกเดือน
4. มีใบประกอบการ หรือใบจดทะเบียนการค้า หรือใบแสดงการเสียภาษีกับหน่วยงานราชการ
5. เอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ
- สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

เอกสารผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน
4. สลิปเงินเดือนหรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
5. รายการเดินบัญชี หรือ สเตทเมนต์ย้อนหลัง 3 เดือน
6. มีใบประกอบการ หรือใบจดทะเบียนการค้า หรือใบแสดงการเสียภาษีกับหน่วยงานราชการ
7. เอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ
- สำเนาใบเสร็จรับเงินต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือ นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) ของ บริษัท เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ​ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างถูกกฏหมาย

สาขาที่เปิดให้บริการ

รายชื่อสาขาที่เปิดให้บริการตามจังหวัด อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม

ลำดับสาขาโทรศัพท์
1สำนักงานใหญ่06-3206-4389, 06-3206-4390
2แม่กลอง06-2306-4379
3นครปฐม06-3206-4380
4อยุธยา06-3206-4381
5สุพรรณบุรี06-3206-4382
6จันทบุรี06-3206-4383
7ปราจีนบุรี06-32064384
8เพชรบูรณ์06-3206-4385
9อุดรธานี06-3206-4386
10มหาสารคาม06-3206-4387
11มุกดาหาร06-3206-4388
12เลย06-3206-4391
13กำแพงเพชร06-3206-4392
14นครสวรรค์06-3273-4666
15สุรินทร์06-3273-4777
16ชลบุรี06-3273-5000
17กรุงเทพฯ06-3273-5111
18ระยอง06-3273-6222
19ชัยนาท06-3273-6444
20สระบุรี06-3273-7111
21หนองคาย06-3273-7222
22กาญจนบุรี06-3273-8222
23ลำปาง06-3273-8666
24นครราชสีมา06-3273-8777
25อุบลราชธานี06-3273-9111
26กาฬสินธุ์
06-3273-9777
27แพร่06-5715-3800
28สกลนคร06-5715-3801
29นางรอง06-5715-3797
30นนทบุรี06-5715-3798
31เชียงใหม่06-3265-0066
32เชียงราย06-3267-6333
33พะเยา06-3265-3300
34น่าน06-3265-4400
35ร้อยเอ็ด06-3265-4400
36ขอนแก่น06-3265-4433
37ศรีสะเกษ06-3265-4488
38หัวหิน06-3265-7733
39สุราษฏร์ธานี06-3265-0880
40พังงา06-3265-1771
41เมืองพล06-3265-7227
42ชัยภูมิ06-3265-7744
43ธนบุรี06-3267-0333
44สมุทรปราการ06-3267-1222
45ชุมพร06-3267-1666
46นครศรีธรรมราช06-3267-6111
47ลำพูน06-2601-8686
48พิษณุโลก06-2602-4343
49ลพบุรี06-2602-4646
50พัทลุง06-3231-8833
51ตรัง06-4931-1199
แสดง 51 รายการ (กรองจากทั้งหมด 51 รายการ)

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน

บริษัท เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทฯ หรือสาขาของบริษัทฯ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ตามพื้นที่ให้บริการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือเสนอแนะติชมบริการของเรา 

  • 145/4 อาคารจีเอสอีแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 5 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
  • 06-3026-4390
  • mcapitalcompany@gmail.com
© 2018 ลิขสิทธิ์โดยบริษัท เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด